Festival de Otoño a Primavera

En el marco del Festival de Otoño a Primavera, sobretitulamos Todo el cielo sobre la tierra, de Angélica Liddel

http://www.teatroscanal.com/

© 2013 - 36caracteres S.L. Les imatges d'obres audiovisuals i escèniques contingudes en aquesta pàgina web corresponen a projectes en els quals 36caracteres ha participat amb els seus serveis. Els drets d'aquestes imatges poden pertànyer a terceres parts i s'han utilitzat únicament amb finalitats il•lustratives.