Legal

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom: 36caracteres
Denominació Social: S.L.
Nif / Cif: B83814871
Domicili Social: C/ Gran Vía, 40 8-3 28013 Madrid
Telèfon: +34 915229950
Adreça de correu electrònic: 36caracteres@36caracteres.com

2. Propietat Intel•lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l’empresa estan protegits per la legislació espanyola i legislacions internacionals sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial a favor de 36caracteres, S.L. tret que siguin propietat de terceres parts i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Els drets d’imatges d’obres audiovisuals o logotips que siguin de terceres parts s’han utilitzat únicament amb finalitats il•lustratives.
L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per 36caracteres.
36caracteres vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

3. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, 36caracteres informa als usuaris que: 36caracteres ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la normativa vigent.
Les Dades de Caràcter Personal que recull 36caracteres són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen degudament registrats en l’Agència de Protecció de Dades, la titularitat de les quals correspon a nom de l’empresa. Les Dades de caràcter personal obtingudes en el formulari per al registre de noms de domini són transferits a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional registrant competent. Aquesta transferència té com a objectiu, única i exclusivament, el compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent (l’empresa) a través del contracte, és a dir, el registre del nom de domini. La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi amb 36caracteres, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de l’empresa.
36caracteres ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten. L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

4. Altres

A.- 36caracteres utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades en l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador.
Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de 36caracteres el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure en la pantalla.
Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que li avisi en la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web de l’empresa.
B.- 36caracteres podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.
C.- 36caracteres es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de nom de l’empresa, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. Nom de l’empresa, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
D.-36caracteres es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TAL, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de nom de la empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.
E.- 36caracteres no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web web de l’empresa i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.
F.- 36caracteres no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertexts que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de 36caracteres; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.
G.- 36caracteres no es fa responsable de l’ús il•legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el Web-Site de l’empresa. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de la web de l’empresa.
H.- 36caracteres no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, les macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
I.- En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web de l’empresa.

© 2013 - 36caracteres S.L. Les imatges d'obres audiovisuals i escèniques contingudes en aquesta pàgina web corresponen a projectes en els quals 36caracteres ha participat amb els seus serveis. Els drets d'aquestes imatges poden pertànyer a terceres parts i s'han utilitzat únicament amb finalitats il•lustratives.