Sobretitulat de teatre i òpera

Imatge de l'espectacle The Suit

Sobretitulat de ‘The suit’, dirigit per Peter Brook

Traducció, instal•lació del nostre sistema de sobretitulació i llançament en directe de sobretítols d’obres de teatre, òperes i musicals.

  • 36caracteres és capdavanter en serveis de sobretitulació de teatre i lírica.
  • Sistemes de sobretitulació mitjançant projecció de vídeo i pantalles de leds.
  • Traslladem les característiques literàries de cada obra amb un meticulós treball d’adaptació estilística.
  • Llançament en directe durant les representacions per operadors i músics formats per l’empresa i amb àmplia experiència.
  • Garantim un ritme de lectura còmoda per part dels espectadors i una perfecta sincronia.
Imatge de l'espectacle Macbeth

Sobretitulat teatral de ‘Macbeth’ de Shakespeare, dirigit per Declan Donellan

© 2013 - 36caracteres S.L. Les imatges d'obres audiovisuals i escèniques contingudes en aquesta pàgina web corresponen a projectes en els quals 36caracteres ha participat amb els seus serveis. Els drets d'aquestes imatges poden pertànyer a terceres parts i s'han utilitzat únicament amb finalitats il•lustratives.